Translate

lunes, 8 de enero de 2018

FITXA D'ESTUDI TEMA DOS


ENGLISH - FITXA D’ESTUDI – 4T PRIMÀRIA – UNITAT SEGONA
Informe a les famílies que a la unitat segona estem treballant els següents continguts i què en breu farem l’examen. Per tant, és important que vagen estudiant i practicant els diferents punts per tal d’assolir-los adequadament:
ESTRUCTURES SINTÀCTIQUES
A) ORACIONS PER INDICAR SI SE ÉS BÓ O NO EN UNA ACTIVITAT:
AFIRMATIVES: HE / SHE IS GOOD AT........-→ ELL/ELLA ÉS BÓ/NA EN .......
I'M GOOD AT....... → JO SÓC BÓ EN........
She is good at swimming → ella és bona nadant
NEGATIVES: HE/SHE ISN’T GOOD AT.... → ELL/ELLA NO ÉS BÓ/NA EN ....
I AM NOT GOOD AT.... → NO SÓC BÓ EN ........
He isn’t good at playing golf → ell no és bó jugant al golf
INTERROGATIVES: ARE YOU GOOD AT.....? YES, I AM // NO, I’M NOT
Are you good at english ? Yes, I am → eres bó en anglés? Sí, ho sóc.
B) ORACIONS DIENT O PREGUNTANT QUIN ESPORT FAS.
AFIRMATIVES: I DO JUDO // I PLAY GOLF
NEGATIVES: I DON’T PLAY FOOTBALL // I DON'T DO ARCHERY
INTERROGATIVES: DO YOU CYCLE? YES, I DO // NO, I DON’T
C) ORACIONS PER A DIR QUÈ M'AGRADA O NO M'AGRADA (repàs):
1.- DO YOU LIKE DIVING? YES, I DO T'AGRADA BUSSEJAR? SÍ, M'AGRADA
2.- I LIKE DOING JUDOM'AGRADA FER JUDO.
3.- I DON'T LIKE WATERSKIINGNO M'AGRADA L’ESQUÍ AQUÀTIC.
VOCABULARI CLAU
Sports:
  • DO: do archery, do gymnastics, do judo...
  • PLAY: play golf, play tennis, play basketball, play football...
  • ---: ski, cycle, swim, run, walk,...
Sports gerunds (water act.): diving, kayaking, rafting, swimming, surfing, waterskiing


Qualsevol dubte, ja sabeu. Vinga ànim, no us ho deixeu per a l’últim moment. Salutacions

                                                                                                      ENGLISH TEACHER

miércoles, 29 de noviembre de 2017

SEGON PRIMÀRIA - ACTIVITATS ONLINE

Bon dia a tots/es ací vos deixe algunes activitats online que he trobat perquè pugau practicar l'examen del tema 1. 

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/house/rooms


 https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/house/house-multiple-1

 http://en.ver-taal.com/voc_house1.htm

 https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/house/house-write-1

http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=746

https://learningapps.org/195481

http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1007Com podreu vore algunes vegades ixen paraules que no estan en el vocabulari d'estudi, és perquè és molt difícil trobar activitats amb només unes paraules molt concretes. Simplement  no feu cas d'aquestes i ja està.
Salutacions.
lunes, 20 de noviembre de 2017

SEGON DE PRIMÀRIA - FITXA D'ESTUDI


ENGLISH - FITXA D’ESTUDI – 2n PRIMÀRIA – UNITAT PRIMERA
Informe a les famílies que a la unitat primera estem treballant els següents continguts i què en breu farem una prova per vore l'assoliment dels continguts. Per tant, és important que hagen estudiat i practicat els diferents punts per tal d’assolir-los adequadament.


1.- Lèxic bàsic: vocabulari relacionat amb les parts d'una casa i els mobles:
Habitacions: bedroom, bathroom, living room, kitchen, dining room, garden, garage, hall. mobles: bath, table, bed, cupboard, sofa.

2.- Preposicions de lloc: Utilitzar les preposicions:

ON → DAMUNT IN → DINS UNDER → BAIX DE

THE CAT IS UNDER THE TABLE → EL GAT ESTÀ BAIX DE LA TAULA

3.- Oracions: Ser capaç de construir oracions dient on es troba una persona.
WHERE IS HE/SHE ? → ON ESTÀ ELL/ELLA ?
SHE/HE IS IN THE BEDROOM → ELLA/ELL ESTÀ EN EL DORMITORI
SHE/HE IS ON THE SOFA → ELLA/ELL ESTÀ DAMUNT EL SOFÀ

Qualsevol dubte, ja sabeu. Vinga ànim, no us ho deixeu per a l’últim moment, i recordeu que al meu blog ho teniu tot. Salutacions.ENGLISH TEACHER

lunes, 30 de octubre de 2017

QUART PRIMÀRIA: FITXA D'ESTUDI


ENGLISH - FITXA D’ESTUDI – 4T PRIMÀRIA – UNITAT PRIMERA
Informe a les famílies que a la unitat primera estem treballant els següents continguts i què en breu farem l’examen. Per tant, és important que vagen estudiant i practicant els diferents punts per tal d’assolir-los adequadament:
ESTRUCTURES SINTÀCTIQUES
A) PRESENT CONTINUOUS: oracions per a dir que està fent ell/ella (fórmula uno), que no està fent (fórmula dos) i preguntar què està fent (fórmula tres). Les fórmules les tenen copiades al seu quadern i han sigut practicades a classe. EXEMPLES:
fórmula 1: HE IS READING A COMIC → ELL ESTÁ LLEGINT UN CÒMIC
fórmula 2: SHE ISN'T COOKING → ELLA NO ESTÀ CUINANT
fórmula 3 : IS SHE TAKING PHOTOS? NO, SHE ISN'T → ESTÀ ELLA FENT FOTOS ? NO, NO
ESTÀ
B) ORACIONS PER A DIR QUE M'AGRADA O NO M'AGRADA:
1.- DO YOU LIKE SUNBATHING? YES, I DOT'AGRADA PRENDRE EL SOL? SÍ, M'AGRADA
2.- I LIKE SLEEPING → M'AGRADA DORMIR
3.- I DON'T LIKE ROLLERBLADING → NO M'AGRADA PATINAR


C) ADJECTIUS POSSESSIUS TERCERA PERSONA: «el seu» per a xics → HIS
«el seu» per a xiques → HER, «el seu» per a més d'una persona → THEIR
1.- IS THIS HIS BOOK? NO, IT ISN'T → ÉS AQUEST EL SEU LLIBRE? NO, NO HO ÉS (d'ell)
2.- THIS IS HER TORCH → ESTA ÉS LA SEUA LLANTERNA (d'ella)
3.- THIS ISN'T THEIR LADDER → AQUESTA NO ÉS LA SEUA ESCALA (d'ells/es)


VOCABULARI CLAU
STARTER UNIT: actions: cook, help, rollerblade, sleep, spell, sunbathe, take photos, watch a film. (clave). Places in town: cinema, community garden, fire station, post office, school.
UNIT ONE:
Places in town: a bank, a hospital, a hotel, a museum, a petrol station, a theatre, a town hall, a train station
objects: a dictionary, a ladder, a parcel, a pot, a torch, a watch, address, letter, stamp
Qualsevol dubte, ja sabeu. Vinga ànim, no us ho deixeu per a l’últim moment. Salutacions

                                                                                        ENGLISH TEACHER

miércoles, 11 de octubre de 2017

SEGON PRIMÀRIA - STARTER UNIT


ENGLISH - FITXA D’ESTUDI – 2n PRIMÀRIA – UNITAT STARTER
Informe a les famílies que a la unitat introducció estem treballant els següents continguts i què en breu farem una prova per vore l'assoliment dels continguts. Per tant, és important que hagen estudiat i practicat els diferents punts per tal d’assolir-los adequadament.
1.- Lèxic bàsic:
objectes de classe: pencil case, chair, desk, ruler, bag.
pen, pencil, rubber, book (REPÀS)


2.- Oracions (REPÀS):

I'VE GOT A ... → JO TINC UN/A...       I'VE GOT A RULER → jo tinc una regla

IT'S A... → AIXÒ ÉS UN/A..                IT'S A PENCILCASE → Això és un estoig


3.- L'ORATGE : Dir quin oratge fa:

(It 's) sunny, rainy, windy, Snowy, hot, cold.

* It's sunny → Fa sol (està asolellat)
* It's rainy → Està plovent

4.- Els números de l'1 al 20: llegir-los, reconeixer-los i escriure'ls.
ONE, TWO, THREE, FOUR, FIVE, SIX, SEVEN, EIGHT, NINE, TEN (REPÀS)
ELEVEN (11), TWELVE (12), THIRTEEN (13), FOURTEEN (14), FIFTEEN (15),
SIXTEEN (16), SEVENTEEN (17), EIGHTEEN (18), NINETEEN (19), TWENTY (20)

Qualsevol dubte, ja sabeu. Vinga ànim, no us ho deixeu per a l’últim moment. Salutacions.ENGLISH TEACHER

lunes, 18 de septiembre de 2017

STARTER UNIT - QUART PRIMÀRIA

Bon dia els continguts que estem treballant al tema introductori són els següents:

 VOCABULARI

1.-  accions:

   cook, help, rollerblade, sleep, spell, sunbathe, take photos, watch a film. 

 
2.- Places in town:  

cinema, community garden, fire station, post office, school, sports centre, takeaway, zoo. (repaso)ESTRUCTURES/ORACIONS:
 
a) Do you like + acció ING?    Yes, I do.  /  No, I don't

       DO YOU LIKE HELPING?   YES I DO --> T'AGRADA AJUDAR?  SI, M'AGRADA.

b) I like + acció ING -->   I LIKE COOKING   -->         M'AGRADA CUINAR


c) I don't like + acció ING -->  I DON'T LIKE SLEEPING    -->  NO M'AGRADA DORMIR


 Aquests són breument els continguts que estem treballant. Salutacions.

STARTER UNIT - SEGON PRIMARIA

Bon dia, els continguts que anem a treballar al tema introductori són els següents:

1.- objectes de classe: pencil case, chair, desk, jumper, ruler, bag.
     pen, pencil, rubber, book (REPÀS)
 
    
     I'VE GOT A -->   JO TINC UN/A....           I'VE GOT A RULER

     IT'S A  -->     AIXÒ ÉS UN/A...                  IT'S A PENCILCASE


  2.- L'ORATGE : Dir quin oratge fa:  (It 's) sunny, Rainy, windy, Snowy, hot, cold.

       It's sunny  --> fa sol (està asolellat)
       It's rainy --> està plovent

3.- Els números de l'1 al 20: llegir-los, reconeixer-los i escriure'ls. Aquests són de manera resumida els continguts que estem treballant. Salutacions.